Jesucristo Agonizante Cortesía de Martin Kober (AP)